ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013

Με επτά συντελεστές ο φόρος στα αγροτεμάχια! τι γίνετε με τα Αμιρά


Με επτά ειδικούς συντελεστές θα γίνεται από τον Ιανουάριο 2014 η φορολόγηση των 50 εκατομμυρίων στρεμμάτων εκτός σχεδίου γης, σύμφωνα με το τελικό σχέδιο του υπουργείου οικονομικών που θα δοθεί για έγκριση στην τρόικα. Στο 1,5 ευρώ το στρέμμα προβλέπεται να είναι ο βασικός συντελεστής φορολογίας για τα αγροτεμάχια, ο οποίος θα αυξομειώνεται ανάλογα με τη θέση του οικοπέδου, την έκταση, τη χρήση και άλλους παράγοντες. Ο φόρος μπορεί να ξεκινήσει από 0,3 ευρώ / στρέμμα σε περίπτωση μεγάλης δασικής έκτασης και να φθάσει έως τα 47,25 ευρώ ανά στρέμμα για εκτάσεις - φιλέτα , ενώ σε περίπτωση που υπάρχει και κατοικία, τα 236,25 ευρώ / στρέμμα! Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου από τη φορολόγηση των αγροτεμαχίων θα καλύψει έσοδο 150 εκατ. ευρώ από τα 2,9 δισ. ευρώ  του ενιαίου τέλους ακινήτων.

Το σχέδιο για τον ενιαίο φόρο ακινήτων αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση και αφού εγκριθεί από την τρόικα κατά τη νέα αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος, που ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα, θα ψηφισθεί στη Βουλή. Ο νέος ενιαίος φόρος ακινήτων που θα ισχύει το 2014 θα αντικαταστήσει το τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων που εισπράττεται σήμερα μέσω της ΔΕΗ καθώς και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ). Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και η δίκαιη κατανομή του φορολογικού βάρους στους φορολογούμενους.

Ειδικά για τον τρόπο φορολόγησης των αγροτεμαχίων το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει τα εξής:

Για τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού ο ενιαίος φόρος προκύπτει από τον Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που ορίζεται σε 0,15 λεπτά του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ( 1,5 ευρώ το στρέμμα) σε συνδυασμό, κατά περίπτωση, με επιπλέον συντελεστές ως εξής:

Αναλόγως της θέσης, προσδιορίζεται ο Συντελεστής Θέσης (ΣΘ) που αντιστοιχεί στην ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) του Δημοτικού Διαμερίσματος στο οποίο ανήκει το γήπεδο (αγροτεμάχιο), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Ελάχιστη ΑΒΑ (Ευρώ/μ2)
Συντελεστής Θέσης (ΣΘ)
0,1
-
0,49
1
0,5
-
0,99
1,2
1
-
1,99
1,5
2
-
2,99
1,8
3
-
4,99
2
5
-
6,99
2,5
7
-
9,99
2,8
10
-
14,99
3,0
15
-
19,99
3,2
20
+

3,5

Αναλόγως της χρήσης του γηπέδου (αγροτεμαχίου), προσδιορίζεταιΣυντελεστής Χρήσης (ΣΧ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Είδος Χρήσης
Συντελεστής Χρήσης (ΣΧ)
Δασική έκταση
0,5
Βοσκότοπος
0,7
Μονοετής Καλλιέργεια
1,0
Μεταλλείο – Λατομείο
1,2
Υπαίθρια Έκθεση
1,5
Ελαιοκαλλιέργεια
2,0
Δενδροκαλλιέργειες
2,5


Αναλόγως της απόστασης από τη θάλασσα, προσδιορίζεται Συντελεστής Απόστασης από Θάλασσα (ΣΑΘ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Απόσταση από τη θάλασσα (μέτρα)
Συντελεστής Απόστασης από Θάλασσα (ΣΑΘ)
≤100
3
>100 και ≤200
2
>200 και ≤500
1,5
>500 και ≤800
1,2
>800
1

Αναλόγως με την επιφάνεια του γηπέδου (αγροτεμαχίου), προσδιορίζεταιΣυντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας (ΣΑΕ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Μέγεθος Γηπέδου (μ2)
Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας (ΣΑΕ)
< 130.000
1
≥130.000 και ≤500.000
0,6
>500.000
0,4
Ο Συντελεστής Απομείωσης Επιφανείας εφαρμόζεται για το κλιμάκιο επιφανείας στο οποίο αντιστοιχεί. 

Αν το γήπεδο (αγροτεμάχιο) έχει πρόσοψη σε εθνική, επαρχιακή ή αγροτική οδό, τότε εφαρμόζεται Συντελεστής Πρόσοψης (ΣΠ) ίσος με 1,2. 

Αναλόγως της ύπαρξης κατοικίας. 
Σε περίπτωση ύπαρξης κατοικίας εντός του γηπέδου, εφαρμόζεται Συντελεστής Κατοικίας (ΣΚ) ίσος με 5. Αν η κατοικία είναι η μοναδική για την οικογένεια (υπόχρεος, σύζυγος και προστατευόμενα μέλη) του φυσικού προσώπου που έχει τα εμπράγματα δικαιώματα και έχει επιφάνεια χαμηλότερη των 150 μ2, ο συντελεστής δεν εφαρμόζεται. Αν το γήπεδο έχει επιφάνεια άνω των δέκα χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (10.000 μ2), ο συντελεστής εφαρμόζεται μέχρι και τις δέκα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πριν την αφαίρεση της επιφάνειας του κτίσματος. 

Ο φόρος της προηγούμενης παραγράφου προκύπτει ως γινόμενο της επιφάνειας του γηπέδου σε τετραγωνικά μέτρα, με ακρίβεια ενός τετραγωνικού μέτρου, του βασικού συντελεστή φορολογίας, του συντελεστή θέσης, του συντελεστή χρήσης, του συντελεστή απόστασης από τη θάλασσα, του συντελεστή απομείωσης επιφανείας, του συντελεστή πρόσοψης και του συντελεστή κατοικίας, όπου αυτός εφαρμόζεται, ως εξής:

Φόρος = Επιφάνεια γηπέδου (μ2) x ΒΣΦ x ΣΘ x ΣΧ x ΣΑΘ xΣΑΕ x ΣΠ x ΣΚ (όπου αυτός ισχύει).

Ειδικά για γήπεδα, τα οποία είναι επιφάνειες που χρησιμοποιούνται για τον ελλιμενισμό σκαφών και αεροσκαφών ή είναι λωρίδες γης, στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές, ή εδαφοτεμάχια έδρασης πύργων και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο φόρος προκύπτει ως το γινόμενο της επιφάνειας του γηπέδου σε τετραγωνικά μέτρα, με ακρίβεια ενός τετραγωνικού μέτρου και του βασικού συντελεστή φορολογίας, ως εξής: 
Φόρος = Επιφάνεια γηπέδου (μ2) x ΒΣΦ


Παραδείγματα: 

1. Φορολογούμενος με αγροτεμάχιο 5 στρεμμάτων στα Σπάτα, με κατοικία και πρόσβαση σε αγροτική οδό, στο οποίο καλλιεργεί ελιές,  θα πληρώσει  57,6 ευρώ / στρέμμα ή 288 ευρώ συνολικά. 

2. Φορολογούμενος με αγροτεμάχιο 5 στρεμμάτων στην Αργολίδα, με πρόσβαση σε αγροτικό δρόμο, στο οποίο καλλιεργεί πορτοκάλια,  θα πληρώσει 6,75 ευρώ / στρέμμα ή 33,75 ευρώ συνολικά. Αν στο κτήμα υπάρχει και κατοικία το ποσό του φόρου πενταπλασιάζεται και ο φορολογούμενος θα πληρώσει 33,35x5= 168,75 ευρώ.

3. Φορολογούμενος με έκταση  5 στρεμμάτων στη Μύκονο, παραθαλάσσιο, με πρόσβαση σε επαρχιακή οδό και κατοικία, θα πληρώσει  φόρο 141,75 ευρώ / στρέμμα ή 708,75 ευρώ συνολικά. Αν δεν έχει κατοικία στο αγροτεμάχιο θα πληρώσει φόρο 28,35 ευρώ / στρέμμα ή 141,75 ευρώ συνολικά.

4. Φορολογούμενος με έκταση  140 στρεμμάτων στη Θεσσαλία, μονοετούς καλλιέργειας, με πρόσβαση σε αγροτική οδό, θα πληρώσει  φόρο 1,296 ευρώ / στρέμμα ή 181,44 ευρώ συνολικά.  
Υπολογισμός φόρου: 1,5 ευρώ (βασικός συντελεστής ) Χ 140 στρ. ( επιφάνεια έκτασης Χ 1,2 (συντελεστής θέσης με βάση την Αρχική Βασική Αξίας Γης) Χ 1 (συντελεστής χρήσης ) Χ 1,2 (συντελεστής πρόσβασης) Χ 1 (συντελεστής απόστασης από θάλασσα) x 0,6 (συντελεστής απομείωσης επιφάνειας) = 181,44ευρώ. 
Αν το αγροτεμάχιο του ανωτέρω φορολογούμενου  ήταν 120 στρέμματα (και όχι 140) θα πλήρωνε 259,2 ευρώ επειδή ο  συντελεστής απομείωσης επιφάνειας είναι 1 και όχι 0,6.

5. Φορολογούμενος με δασική έκταση  510 στρεμμάτων, με συντελεστή θέσης 1, χωρίς κατοικία και πρόσβαση σε αγροτικό δρόμο, θα πληρώσει  φόρο 0,3 ευρώ / στρέμμα ή 153 ευρώ συνολικά.  

Συνολικά για τον ενιαίο φόρο ακινήτων όπως αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών έχει ληφθεί ειδική πρόνοια για άτομα τα οποία βρίσκονται σε οικονομική δυσπραγία και αδυνατούν να πληρώσουν το φόρο, ιδιαίτερα αν αυτός είναι ιδιαίτερα υψηλός σε σχέση με το εισόδημά τους. Σε ότι αφορά τα νομικά πρόσωπα τα οποία αδυνατούν, λόγω των συνθηκών, να αντεπεξέλθουν στη φορολογική τους υποχρέωση, θα μπορούν να μεταθέσουν χρονικά την πληρωμή του φόρου

Τα κύρια χαρακτηριστικά του ενιαίου φόρου σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείο είναι τα ακόλουθα :

- Ο Ενιαίος φόρος ακινήτων (ΕΝΦΑ) επιβάλλεται επί των ακινήτων με κριτήριο την έκταση και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου. Έτσι πρόκειται για αμιγή φόρο στην κατοχή ακινήτων, παρά για φόρο επί της συνολικής περιουσίας του φορολογουμένου.

- Ο ΕΝΦΑ κατανέμεται μεταξύ των συνιδιοκτητών του κάθε ακινήτου, ανάλογα με τα εμπράγματα δικαιώματά τους. Με τον τρόπο αυτό απαλείφεται η φοροαποφυγή μέσω του διαμοιρασμού της ακίνητης περιουσίας. Ο κάθε φορολογούμενος θα παραλαμβάνει ενιαίο λογαριασμό με το φόρο που προκύπτει για το κάθε ακίνητο που πιθανόν κατέχει.

- Ο ΕΝΦΑ επιβάλλεται με ενιαίο τρόπο σε κάθε είδους ακίνητη περιουσία, κτίρια και γήπεδα, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του ιδιοκτήτη (φυσικό πρόσωπο, ή διαφόρων ειδών νομικά πρόσωπα). Με τον τρόπο αυτό απαλείφεται η φοροαποφυγή μέσω της μετατόπισης του φόρου σε πρόσωπα με χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση.

Μετά τις 20 Σεπτεμβρίου η υποβολή Ε9 για αγροτεμάχια 

Ανακοίνωση με την οποία ζητείται από τους φορολογούμενους και τους επαγγελματίες του κλάδου να  μην υποβάλουν οι φορολογούμενοι δηλώσεις Ε9 για αγροτεμάχια, μέχρι και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013 εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να υποβάλλονται έως τότε μόνον οι δηλώσεις Ε-9 για ακίνητα με κτίσματα, καθώς υπάρχουν προβλήματα υπερφόρτωσης του ηλεκτρονικού συστήματος Taxis net. Το υπουργείο καλεί τους φορολογούμενους να υποβάλουν τα στοιχεία του Ε-9 για τα αγροτεμάχια μετά τις 20 Σεπτεμβρίου και μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, οπότε λήγει η σχετική προθεσμία για τα αγροτεμάχια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
Όλη η έκταση που καταλαμβάνει ο Αμιράς από την Μαδάρα ως την Άρβη κατατάσσεται στην ορεινή κλίμακα, καθώς το χωριό μας είναι ορεινό και ο φόρος θα είναι "ελαφρύς", σε αντίθεση αν τα αγροτεμάχια μας αλλάξουν τοπική περιφέρεια και μπει σε κλίμακα "παραθαλάσσια" τότε θα πληρώνουμε χρυσάφι τον κάθε βόλο χώματος που έχει το κάθε χωράφι μας...
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

γράψτε μας...

web online camera

Γνωρίστε τον Αμιρά με αυτό το βίντεο

Ένα υπέροχο video με τις μοναδικές παραλίες της Κρήτης

Η φωτογραφία της βδομαδας!

Η φωτογραφία της βδομαδας!