ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013

Στέλνει επόπτες το υπουργείο Οικονομικών
Αποκτά υπερεξουσίες στη διαχείριση κονδυλίων των υπουργείων


Υπερεξουσίες στη διαχείριση των κονδυλίων όλων των υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων τους αποκτά το υπουργείο Οικονομικών.

Όπως αναφέρει το Έθνος, θα αποδεσμεύει κονδύλια ανάλογα με τις δημοσιονομικές ανάγκες, θα κόβει τον προϋπολογισμό των υπουργείων κατά 10% αν διαπιστωθούν αποκλίσεις στην εκτέλεσή του και θα τοποθετεί «επόπτη» σε περίπτωση που δεν λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα για να περιοριστούν οι αποκλίσεις.

Τα παραπάνω προβλέπονται στα 10 πρώτα «μνημόνια» τα οποία υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας με ισάριθμους συναδέλφους του στην κυβέρνηση.

Μέχρι τις 31 του μήνα θα υπογραφούν και με τα υπόλοιπα υπουργεία καθώς πρόκειται για «μνημονιακή» υποχρέωση της Ελλάδας.

Στόχος είναι να εκμηδενιστούν εντός του έτους οι «μαύρες τρύπες» στους φορείς της γενικής κυβέρνησης και να κλείσει ο προϋπολογισμός με πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 0,4% του ΑΕΠ.

Πιο αναλυτικά, στα κείμενα των «μνημονίων» περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δεσμεύσεις:

-Κάθε υπουργείο είναι «υπόλογο» για τα οικονομικά των φορέων που εποπτεύει.
-Τίθενται τριμηνιαίοι στόχοι για όλους τους φορείς.
-Αν διαπιστωθεί αρνητική απόκλιση από τους δημοσιονομικούς στόχους άνω του 10%, τα υπουργεία πρέπει να μεριμνήσουν για τη σύνταξη έκθεσης όπου θα αιτιολογείται η απόκλιση και θα περιγράφονται τα μέτρα διόρθωσης.

Από την πλευρά του το υπουργείο Οικονομικών:

-Θα αξιολογεί τις τυχόν αποκλίσεις από τους τιθέμενους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους και θα εξετάζει αν έχουν ληφθεί οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις.

-Θα ενεργοποιεί με απόφαση του διευθυντή Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης τη διαδικασία περικοπής πιστώσεων εφόσον διαπιστωθεί αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους και δεν έχουν υλοποιηθεί οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις. Η περικοπή είναι ίση με το ποσοστό απόκλισης.

-Θα μπορεί να επαναδιαθέτει το ποσό των πιστώσεων που έχουν περικοπεί, εφόσον, βάσει των απολογιστικών στοιχείων του επόμενου τριμήνου, έχουν εξισορροπηθεί οι διαπιστούμενες αποκλίσεις.

-Θα ορίσει επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών στους εποπτευόμενους φορείς της γενικής κυβέρνησης του οικείου υπουργείου, εφόσον διαπιστωθεί απόκλιση άνω του 10% από τους δημοσιονομικούς στόχους για δύο συνεχόμενα τρίμηνα και δεν έχουν ληφθεί οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις.

-Θα μεριμνά για την αποδέσμευση των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικείου υπουργείου, με τρόπο που να καθίσταται δυνατή η υλοποίηση του προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού του.
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

γράψτε μας...

web online camera

Γνωρίστε τον Αμιρά με αυτό το βίντεο

Ένα υπέροχο video με τις μοναδικές παραλίες της Κρήτης

Η φωτογραφία της βδομαδας!

Η φωτογραφία της βδομαδας!