ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

Η Ε.Ε. ζητά την αναβάθμιση των λιμένων Ηρακλείου και Σούδας

Την αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε 319 (από τα 1200) λιμάνια της Ευρωπαικής Ένωσης, ζητά η Ευρωπαική Επιτροπή, με πρότασή της η οποία θα προωθηθεί προς ψήφιση στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο.

Από τα 319 αυτά λιμάνια, τα 25 βρίσκονται στην Ελλάδα και τα δύο στην Κρήτη.

Πρόκειται για τα λιμάνια Ηρακλείου και Σούδας Χανίων, αναγνωρίζοντας έτσι τον καίριο ρόλο τους στην ανάπτυξη των μεταφορών και επικοινωνιών στην Ευρώπη.

Όπως αναφέρεται στην πρόταση της Ε.Ε. στόχος αφενός είναι να αποσυμφορηθεί η κίνηση σε λιμάνια (Ρότερνταμ,Αμβούργο, Αμβέρσα) στα οποία διακινείται το 74% των εμπορευμάτων στην Ευρώπη.

Αφετέρου να αναπτυχθεί ένα δίκτυο λιμένων που θα εξυπηρετούν πιο μικρές αποστάσεις.

Πιο αποτελεσματικοί λιμένες

Η Επιτροπή προτείνει περισσότερο διαφανείς και ανοικτές διαδικασίες για την ανάθεση των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών. Θα υπάρχουν κανόνες για την πρόληψη ενδεχομένων καταχρήσεων όσον αφορά τις τιμές από φορείς εκμετάλλευσης με αποκλειστικά δικαιώματα.
Επικεντρωνόμενη στον πελάτη, η πρόταση θεσπίζει συμβουλευτική επιτροπή των χρηστών λιμένων. Οι λεπτομέρειες θα αποτελέσουν αντικείμενο προσαρμογής στις τοπικές συνθήκες
έτσι ώστε οι τοπικές λιμενικές κοινότητες να μπορούν να τύχουν καλύτερου συντονισμού και υγιέστερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Για περαιτέρω αύξηση της αποτελεσματικότητας, η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και τη μείωση των διοικητικών διατυπώσεων στους λιμένες
πριν από το καλοκαίρι (οι καλούμενες προτάσεις «γαλάζια ζώνη»).

Καλύτερες συνδέσεις με την ενδοχώρα

Η ενωσιακή χρηματοδότηση στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα επανεστιαστεί σε λιμενικά έργα που έχουν προσδιοριστεί στο πλαίσιο των σχεδίων του διαδρόμου διευρωπαϊκών μεταφορών (TEN-T) για χρηματοδότηση κατά προτεραιότητα και στις συνδέσεις των λιμένων με το σιδηροδρομικό δίκτυο, το δίκτυο εσωτερικής ναυσιπλοΐας και το οδικό δίκτυο. Θα ενθαρρυνθεί ο εν προκειμένω ρόλος, π.χ. παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις ροές κυκλοφορίας.

Επενδύσεις: Ευέλικτο και επιχειρηματικό οικονομικό πλαίσιο

Η πρόταση επεκτείνει την ελευθερία των λιμένων στην επιβολή τελών υποδομής και ενισχύει τη διαφάνεια του καθορισμού των τελών και της δημόσιας χρηματοδότησης. Οι ίδιες οι λιμενικές αρχές βρίσκονται όντως σε καλύτερη θέση για να εντοπίσουν τις ανάγκες των χρηστών και να καθορίσουν τα ως άνω τέλη. Ταυτοχρόνως, η μεγαλύτερη διαφάνεια θα επιτρέψει τη χορήγηση δημοσίων κονδυλίων χωρίς άσκοπη στρέβλωση του ανταγωνισμού και θα συμβάλει στην προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών. Οι φορείς εκμετάλλευσης των λιμένων θα είναι επίσης σε θέση να μειώσουν τα τέλη για σκάφη που επιτυγχάνουν καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις.

Κοινωνικός διάλογος

Από τον προσεχή Ιούνιο, η Επιτροπή θα συστήσει «επιτροπή κοινωνικού διαλόγου για τους λιμένες» ώστε να επιτρέψει στους εργαζομένους και τους εργοδότες να συζητούν και να συμφωνούν επί θεμάτων σχετικά με λιμενικές υπηρεσίες. Η Επιτροπή θα παράσχει τεχνική και διοικητική υποστήριξη στο έργο αυτής της επιτροπής και θα αξιολογήσει τη σχετική πρόοδο το 2016.
Αναγνωρίζοντας τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι λιμένες, θα είναι η πρώτη φορά που η Επιτροπή θεσπίζει τομεακή νομοθεσία για τον τομέα αυτόν. Πριν από αυτό, οι
λιμένες διέπονταν από το γενικό δίκαιο της ΕΕ όσον αφορά την ελευθερία εγκατάστασης και τους κανόνες ανταγωνισμού.
Υπάρχουν συνολικά 1.200 θαλάσσιοι λιμένες στην Ευρώπη. Η παρούσα πρόταση στοχεύει τους 319 μεγάλους ευρωπαϊκούς λιμένες οι οποίοι από κοινού μπορούν να αποτελέσουν ένα πραγματικό ευρωπαϊκό δίκτυο λιμένων σε θέση να στηρίξει την εσωτερική αγορά της Ευρώπης. Σε αυτούς τους 319 λιμένες έχει δοθεί ήδη προτεραιότητα στις προτάσεις της
Επιτροπής ΔΕΔ-Μ (Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών) - εκ των οποίων 83 λιμένες στο κεντρικό δίκτυο και 236 λιμένες στο συνολικό δίκτυο.

Επόμενα βήματα

Η πρωτοβουλία αποτελεί τμήμα της βασικής δράσης για τις θαλάσσιες μεταφορές που ανακοινώθηκε στην πράξη για την Ενιαία Αγορά II που θεσπίστηκε από την Επιτροπή τον
Οκτώβριο 2012. Η πρωτοβουλία συμπληρώνει άλλες πρωτοβουλίες της Επιτροπής, όπως η μελλοντική οδηγία σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (η οποία θα εφαρμόζεται στις συμβάσεις παραχώρησης σε λιμένες όσον αφορά τη διακίνηση φορτίων και τους επιβατικούς σταθμούς) που θεσπίζει κοινές διαδικασίες και διασφαλίζει τη μη εισαγωγή διακρίσεων όσον αφορά τη μεγαλύτερη διαφάνεια και τη χορήγηση συμβάσεων παραχώρησης.

Η πρωτοβουλία αυτή περιλαμβάνει ανακοίνωση η οποία επανεξετάζει την ευρωπαϊκή λιμενική πολιτική και εξαγγέλλει 8 δράσεις της Επιτροπής και μια στοχοθετημένη νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ώστε να θεσπιστούν οι νέες νομικές διατάξεις που απαιτούνται για την υλοποίηση της σχετικής πολιτικής και των εν λόγω στόχων.
Η πρόταση πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τα κράτη μέλη πριν θεσπιστεί, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία

Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση της Ε.Ε.

Δείτε εδώ την πρόταση για την λιμενική πολιτική

Δείτε εδώ την λίστα με τα λιμάνια
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

γράψτε μας...

web online camera

Γνωρίστε τον Αμιρά με αυτό το βίντεο

Ένα υπέροχο video με τις μοναδικές παραλίες της Κρήτης

Η φωτογραφία της βδομαδας!

Η φωτογραφία της βδομαδας!