ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τρίτη 4 Μαρτίου 2014

Ποια ιστορικά κτίρια στην Κρήτη εντάσσονται στο πρόγραμμα του υπουργείου για 2 εκατ. ευρώ!

Στους δήμους Βιάννου, Φαιστού, Αγίου Νικόλαου, Κισάμου, Χανίων και Ανωγείων τα κτίρια που εγκρίθηκαν για την χρηματοδότηση παρεμβάσεων με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την καλύτερη διαχείριση των ενεργειακών πόρων
Προγράμματα περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε το ΥΠΕΚΑ σε κτίρια στην Κρήτη για την χρηματοδότηση παρεμβάσεων με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την καλύτερη διαχείριση των ενεργειακών πόρων. Πρόκειται για συγκεκριμένα κτίρια τα οποία είναι στους δήμους Βιάννου, Φαιστού, Αγίου Νικόλαου, Κισάμου, Χανίων και Ανωγείων τα οποίας θα χρηματοδοτηθούν για συγκεκριμένες ενέργειες μέχρι και το 2015 ώστε να προχωρήσουν στις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Πιο συγκεκριμένα:
ΣΤΗ ΒΙΑΝΝΟ
Το κτίριο που έχει επιλεγεί είναι το Δημοτικό Άνω Βιάννου με γνώμονα τα σοβαρά προβλήματα κατανάλωσης ενέργειας, στεγανότητας και μόνωσης που παρουσιάζουν.
Το Δημοτικό Σχολείο Άνω Βιάννου αποτελείται από ένα ενιαίο διώροφο πλακοσκεπές κτίριο με υπόγειο και βρίσκεται στο δήμο ΒΙΑΝΝΟΥ του νομού Ηρακλείου. Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1983. Με βάση το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, όπου εκδόθηκε για το κτίριο, ανήκει στην Ενεργειακή Κλάση Ε.
Στο πλαίσιο αυτό, οι παρεμβάσεις που προτείνεται να υλοποιηθούν περιλαμβάνουν:
• Αντικατάσταση Κουφωμάτων με νέα μεταλλικά με διπλούς υαλοπίνακες με Θερμοδιακοπή 24 χιλ
• Κατασκευή Κελύφους Θερμομόνωσης (Εξωτερικά)
• Θερμομόνωση Υπογείου
• Θερμομόνωση/Υγρομόνωση Δώματος
• Αντικατάσταση Λαμπτήρων
καθώς και την υλοποίηση υποστηρικτικών δράσεων
• Ενεργειακές Επιθεωρήσεις - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
• Τεχνικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης
• Δράσεις Δημοσιότητας / Ευαισθητοποίηση
ΣΤΗΝ ΚΙΣΑΜΟ
Το κτίριο που έχει επιλεγεί είναι η Βίλα Ξαγοράρη, με γνώμονα τα σοβαρά προβλήματα κατανάλωσης ενέργειας, στεγανότητας και μόνωσης που παρουσιάζει. Η Βίλα Ξαγοράρη αποτελείται από δύο (2) ορόφους με ύψος τυπικού ορόφου 4,2m  και ύψος ισογείου 3,7m και έχει κατασκευαστεί το 1900. Με βάση το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης όπου εκδόθηκε για το κτίριο, ανήκει στην Ενεργειακή Κλάση  Δ.
Στο πλαίσιο αυτό, οι παρεμβάσεις που προτείνεται να υλοποιηθούν περιλαμβάνουν:
• Προσθήκη εσωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιΐας, οροφής και δαπέδου
• Αλλαγή κουφωμάτων και υαλοπινάκων και θυρών
• Αναβάθμιση του τεχνητού φωτισμού
• Εγκατάσταση Συστήματος Γεωθερμίας
• Εγκατάσταση Μονάδων Αερισμού (VAM) με Ανάκτηση Θερμότητας
• Εγκατάσταση Συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS)
• Χρήση Ψυχρών Υλικών
καθώς και την υλοποίηση υποστηρικτικών δράσεων
• Ενεργειακές Επιθεωρήσεις - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
• Τεχνικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης
• Δράσεις Δημοσιότητας / Ευαισθητοποίηση
ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
Επελέγη για αναβάθμιση το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Βαμβακόπουλου στο Δήμο Χανίων. Για την επίτευξη αυτών των σκοπών η πράξη διακρίνεται σε δράσεις συμβουλευτικής, σε διαδικασίες ενεργειακής πιστοποίησης, σε μελέτες και σε κατασκευές, οι οποίες συνιστούν επτά υποέργα.
Το δημοτικό σχολείο Βαμβακόπουλου έχει ανεγερθεί από τον ΟΣΚ το 1992. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων κατόπιν επισκέψεων και άτυπης διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία και το εκπαιδευτικό προσωπικό, προέκρινε την κτιριακή δομή κατάλληλη για ένταξη στο πρόγραμμα.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΑ
Κατόπιν της αυτοψίας της τεχνικής υπηρεσίας και της ενεργειακής επιθεώρησης διαπιστώθηκαν τα εξής προβλήματα στο κτίριο:
-Προβλήματα μόνωσης στο δώμα. Σε σημεία του δώματος η μόνωση έχει  αποκολληθεί από το δάπεδο της οροφής, δημιουργώντας θερμογέφυρες και  προβλήματα υγρασίας.
- Προβλήματα στο φωτισμό.
-Προβλήματα σε κουφώματα και υαλοπίνακες.
Σύμφωνα με το ΠΕΑ για το δημοτικό σχολείο του Ενεργειακού Επιθεωρητή, η  ενεργειακή κλάση της κτιριακής δομής είναι Δ.
Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου είναι 120kWh/m2.
Με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις στο σύστημα φωτισμού, στο κτιριακό κέλυφος, στο σύστημα θέρμανσης και την εγκατάσταση κατάλληλου συστήματος ελέγχου (BMS),
το κτίριο του σχολείου αναβαθμίζεται τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κλάσεις σε σχέση με το αρχικό πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, δηλαδή φθάνει την ενεργειακή κλάση B+. Συνεπώς επιτυγχάνεται τόσο ο δεύτερος όσο και ο τρίτος ειδικός στόχος του Προgγράμματος.
Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται εξοικονόμηση κατά 57% περίπου στην ετήσια κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου (kWh/m2 per annum), με σημαντικά οικονομικά οφέλη.
Λαμβάνοντας δε υπόψη τις επικείμενες αυξήσεις στο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος και πετρελαίου θέρμανσης, ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης πιθανότατα μειώνεται σημαντικά.

Στα ΑΝΩΓΕΙΑ

Το κτίριο που έχει επιλεγεί είναι το Γυμνάσιο Λύκειο Ανωγείων, με γνώμονα τα σοβαρά προβλήματα κατανάλωσης ενέργειας, στεγανότητας και μόνωσης που παρουσιάζει.
Το σχολικό συγκρότημα, Γυμνάσιο και Λύκειο, Ανωγείων βρίσκεται στο Δήμο Ανωγείων στην περιφέρεια Κρήτης. Το συγκρότημα αποτελείται από δύο (2) κτήρια, το κεντρικό κτήριο (Κτίριο 1) και το μικρότερο κτίριο- προσθήκη (Κτίριο 2), τα οποία έχουν κατασκευαστεί τα έτη 1956 και 1984 αντίστοιχα. Με βάση το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης όπου εκδόθηκε για το κάθε κτίριο, το κτήριο 1 ανήκει στην Ενεργειακή Κλάση Γ, με αντίστοιχη ενεργειακή κατανάλωση 122,9 kWh/m2 ενώ το κτήριο 2 στην Ενεργειακή Κλάση Δ με αντίστοιχη κατανάλωση 139,6 kWh/m2.
Στο πλαίσιο αυτό, οι παρεμβάσεις που προτείνεται να υλοποιηθούν περιλαμβάνουν:
• Προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιΐας, οροφής και δαπέδου
• Αλλαγή κουφωμάτων και υαλοπινάκων και θυρών
• Αναβάθμιση του τεχνητού φωτισμού
καθώς και την υλοποίηση υποστηρικτικών δράσεων
• Ενεργειακές Επιθεωρήσεις - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

ΦΑΙΣΤΟΣ

Τα κτίρια που έχουν επιλεγεί είναι το Δημαρχείο Φαιστού και ο Παιδικός και ο Βρεφονηπιακός Σταθμός του Δήμου Φαιστού, με γνώμονα τα σοβαρά προβλήματα  κατανάλωσης ενέργειας, στεγανότητας και μόνωσης που παρουσιάζουν
Το κτήριο του δημαρχείου του Δήμου Φαιστού είναι τριώοροφο μετά υπογείου, η κατασκευή του ξεκίνησε το 1986 και ολοκληρώθηκε το 1988. Με βάση το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης όπου έχει εκδοθεί για το εξεταζόμενο κτήριο,  αυτό ανήκει στην Ενεργειακή Κλάση Δ.
Το κτήριο του δημοτικού Παιδικού & βρεφονηπιακού σταθμού του Δήμου Φαιστού είναι ένα 3 κτήριο και έχει κατασκευαστεί το 1985. Με βάση το Πιστοποιητικό  Ενεργειακής Απόδοσης όπου έχει εκδοθεί για το εξεταζόμενο κτήριο, αυτό ανήκει στην Ενεργειακή Κλάση Δ.
Στο πλαίσιο αυτό, οι παρεμβάσεις που προτείνεται να υλοποιηθούν περιλαμβάνουν:
Δημαρχείο Φαιστού:
• Προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης στην τοιχοποιία
• Εγκατάσταση Μονάδων αερισμού με ανάκτηση θερμότητας και προθέρμανση του
αέρα σε σύνδεση με τα ηλιακά
• Hλιακοί συλλέκτες
• Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου LED
Παιδικός & Βρεφονηπιακός Σταθμός του Δήμου Φαιστού:
• Προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης στην τοιχοποιία
• Προσθήκη θερμομόνωσης στη στέγη
• Αντικατάσταση συστήματος υαλοπινάκων και κουφωμάτων με νέου τύπου με
θερμοδιακοπή 24mm και δίδυμους υαλοπίνακες με επίστρωση μεμβράνης χαμηλής
εκπομπής
• Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου LED
καθώς και την υλοποίηση υποστηρικτικών δράσεων

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τα κτίρια που έχουν επιλεγεί είναι το κτήριο του κινηματογράφου Rex στο Δήμο Αγίου Νικολάου Κρήτης με γνώμονα τα σοβαρά προβλήματα κατανάλωσης ενέργειας, στεγανότητας και μόνωσης που παρουσιάζουν  . Το κτήριο του κινηματογράφου Rex στο Δήμο Αγίου Νικολάου Κρήτης βρίσκεται στο νέο Καλλικρατικό Δήμο Αγίου Νικολάου. Το κτήριο αποτελείται από τρεις (3) ορόφους με ύψος τυπικού ορόφου 6,5m και ύψος ισογείου 6,5m και έχει κατασκευαστεί πριν το 1930-1935. Το 1980-1990 προστέθηκε 4ος όροφος, με γραφεία και αίθουσα συνεδριάσεων. Η συνολική επιφάνεια ανέρχεται στα 943,20m2 και ο συνολικός όγκος αυτού 6180,60m3.. Η θερμαινόμενη και ψυχόμενη επιφάνεια 943,20m2 αντίστοιχα με θερμαινόμενο και ψυχόμενο όγκο 6180,60m3. Με βάση το
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης όπου έχει εκδοθεί για το εξεταζόμενο κτήριο αυτό ανήκει στην Ενεργειακή Κλάση Δ.
Στο πλαίσιο αυτό, οι παρεμβάσεις που προτείνεται να υλοποιηθούν περιλαμβάνουν:
Κτήριο του κινηματογράφου Rex στο Δήμο Αγίου Νικολάου Κρήτης
• Προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης στην τοιχοποιία
• Προσθήκη θερμομόνωσης στη στέγη
• Αντικατάσταση συστήματος υαλοπινάκων και κουφωμάτων με νέου τύπου με
θερμοδιακοπή 24mm και δίδυμους υαλοπίνακες με επίστρωση μεμβράνης χαμηλής
εκπομπής
• Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου LED
• Αντικατάσταση KKM
καθώς και την υλοποίηση υποστηρικτικών δράσεων
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

γράψτε μας...

web online camera

Γνωρίστε τον Αμιρά με αυτό το βίντεο

Ένα υπέροχο video με τις μοναδικές παραλίες της Κρήτης

Η φωτογραφία της βδομαδας!

Η φωτογραφία της βδομαδας!