ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014

Άνοιξε το e-inclusion.gr για τα δωρεάν laptop, tablet και internet με το κοινωνικο μέρισμα Σήμερα Παραμονή Πρωτοχρονιάς άνοιξε η ειδική ιστοσελίδα e-inclusion.gr όπου εντός του Ιανουαρίου θα αναρτηθούν τα κουπόνια (voucher) που θα δώσουν δωρεάν σε 289.300 δικαιούχους του Κοινωνικού Μερίσματος, laptop ή tablet και internet για ένα χρόνο. Η λειτουργία της ιστοσελίδας είναι δoκιμαστική και δεν έχουν αναρτηθεί τα κουπόνια ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για το πρόγραμμα. Ειδικότερα σήμερα 31/12 η ΕΔΕΤ άνοιξε την ιστοσελίδα e-inclusion.gr όπου μέσα στον Ιανουάριο θα αναρτηθούν τα κουπόνια που θα παρέχουν δωρεάν laptop ή tablet και internet σε όσους έχουν λάβει το κοινωνικό μέρισμα. Οι προσφορές των παρόχων δεν έχουν ακόμη αναρτηθεί αφου δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Οι ημερομηνίες κατά τις οποίες οι ωφελούμενοι πολίτες θα μπορούν να κάνουν έκδοση και χρήση της Επιταγής Ψηφιακής Αλληλεγγύης θα ανακοινωθούν, σύντομα, με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης του ΤΕΕ. Κριτήρια Συμμετοχής Δικαιούχοι του κουπονιού είναι όλοι οι ωφελούμενοι πολίτες, που αιτήθηκαν και έλαβαν το Κοινωνικό Μέρισμα και οι οποίοι, σύμφωνα με το Μητρώο του «TAXIS», κατά την έναρξη της Δράσης (δημοσίευση της πρόσκλησης) κατοικούσαν σε μία από τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη). Οι ένστολοι που έλαβαν την προβλεπόμενη από το ν.4254 εφάπαξ χρηματική ενίσχυση δε συγκαταλέγονται στους δικαιούχους. Διαδικασία Εξαργύρωσης Κουπονιού Σε κάθε ωφελούμενο (πολίτη που έλαβε το Κοινωνικό Μέρισμα και κάτοικο μίας εκ των οκτώ (8) Περιφερειών Αμιγούς Σύγκλισης) χορηγείται ένα κουπόνι (Επιταγή Ψηφιακής Αλληλεγγύης) με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή του με τα προϊόντα των Παρόχων/Προμηθευτών της δράσης. Κάθε ωφελούμενος δικαιούται μόνο μία Επιταγή Ψηφιακής Αλληλεγγύης και κάθε Επιταγή έχει συνολική οικονομική αξία που καλύπτει τις ακόλουθες παροχές: Διαδικτυακή σύνδεση (σταθερή ADSL/VDSL ή κινητή (mobile) 3G (ή ανώτερη) ή δορυφορική) –μέχρι 12€ το μήνα Βασικό εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο (tablet ή netbook ή laptop/notebook) –μέχρι 230€ Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης/ενημέρωσης στη χρήση ΤΠΕ κατ’ οίκον (προαιρετικά) –μέχρι 60€. Καθεμιά από τις παραπάνω παροχές είναι διακριτά προκοστολογημένη καιδεν επιτρέπεται η μεταφορά ποσού από τη μία κατηγορία δαπάνης στην άλλη. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί, μέσω της ιστοσελίδας της δράσης και με χρήση των συνθηματικών (username/password) του ΠΣ TAXISNET να δει αν είναι επιλέξιμος ωφελούμενος της δράσης. Θα μπορεί να τυπώνει το μοναδικό κωδικό του κουπονιού που του αντιστοιχεί ή να το λάβει στο mail του ή στο κινητό του. 
Στη συνέχεια ο ωφελούμενος θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα: 

1. Μέσω του δικτυακού τόπου της δράσης αναζητά Παρόχους/Προμηθευτές που έχουν κατάστημα στην περιοχή του και εντοπίζει τις Προσφορές που τον ενδιαφέρουν. 

2.Προσέρχεται στο κατάστημα με το προσωπικό του κουπόνι που θα έχει εκτυπώσει (ή θα το έχει στο κινητό του) και με την αστυνομική του ταυτότητα. Ο υπάλληλος του Παρόχου/Προμηθευτή θα μπορεί μέσα από την εφαρμογή να ελέγξει τα στοιχεία του ωφελούμενου καθώς και αν το ηλεκτρονικό κουπόνι είναι ενεργό ή έχει χρησιμοποιηθεί. 

3.Ο ωφελούμενος επιλέγει υποχρεωτικά Συσκευή και Τηλεπικοινωνιακή Σύνδεση και προαιρετικά, Υποστήριξη/Συμβουλευτική Ενημέρωση. Το κατάστημα καταχωρεί την παραγγελία του ωφελούμενου μαζί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία (ενδεικτικά: SerialNumber συσκευής κλπ) στο ΠΣ της Δράσης. 

4.Τα παραστατικά που θα εκδώσουν οι Πάροχοι/Προμηθευτές και οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, θα πρέπει να περιλαμβάνουν σε εμφανές σημείο τον μοναδικό Κωδικό Κουπονιού του ωφελούμενου. Παραστατικό που δε φέρει το σωστό Κωδικό Κουπονιού ΔΕΝ θα είναι επιλέξιμο από τη Δράση. 

5. Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ωφελούμενος θα πρέπει να υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα εκδοθούν και τυπωθούν στο κατάστημα από το πληροφοριακό σύστημα της Δράσης (π.χ. Φόρμα Επιλογής προϊόντων ωφελούμενου, Υπεύθυνη Δήλωση ωφελούμενου, Σύμβαση μεταξύ Παρόχου/Προμηθευτή και ωφελούμενου, κλπ) καθώς και από τους Παρόχους/Προμηθευτές (ενδεικτικά: Τηλεπικοινωνιακό Συμβόλαιο, Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο Εξοπλισμού, κλπ). 

6.Οι ωφελούμενοι μπορούν να ελέγξουν στο WebSite της Δράσης, εάν ο Κωδικός Κουπονιού αντιστοιχεί στα προϊόντα (συσκευή, σύνδεση και υποστήριξη/συμβουλευτική ενημέρωση) που προμηθεύτηκαν. Είμαι ωφελούμενος του κοινωνικού μερίσματος και κατοικώ στην Αττική/Θεσσαλονίκη. 

1.Μπορώ να συμμετέχω στη Δράση; 
Δικαιούχοι του κουπονιού είναι όλοι οι ωφελούμενοι πολίτες του κοινωνικού μερίσματος που κατοικούν στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη), όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και τηρούνται στο ηλεκτρονικό αρχείο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ). 
Ως διεύθυνση κατοικίας των δυνητικά δικαιούχων πολιτών, λογίζεται αυτή που ήταν καταχωρισμένη στο μητρώο του TAXIS την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης της δράσης. 

2. Είμαι ένστολος και έλαβα την προβλεπόμενη από το ν.4254 εφάπαξ χρηματική ενίσχυση. Συγκαταλέγομαι στους δικαιούχους της Δράσης; 
Όχι, δικαιούχοι της Δράσης είναι μόνο όσοι έλαβαν το κοινωνικό μέρισμα και ταυτόχρονα κατοικούν σε μία από τις 8 περιφέρειες αμιγούς σύγκλισης (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη). 

3. Ο/Η σύζυγός μου έλαβε το κοινωνικό μέρισμα αλλά όταν συνδέομαι στην εφαρμογή δεν εμφανίζομαι ως δικαιούχος της Δράσης. Τί μπορώ να κάνω; 
Για την εξακρίβωση της επιλεξιμότητας για τη Δράση θα πρέπει στην εφαρμογή να συνδέεται με τους κωδικούς του/της στο TAXIS, ο αιτών/ούσα του κοινωνικού μερίσματος και όχι ο/η σύζυγός του/της. 

4. Πληρούσα τις προϋποθέσεις του ν.4254 για να λάβω το κοινωνικό μέρισμα, αλλά δεν υπέβαλα αίτηση. Μπορώ να συμμετέχω στη Δράση; 
Όχι, δεν είστε δικαιούχος αν δεν έχετε λάβει το κοινωνικό μέρισμα. 

5. Πληρούσα τις προϋποθέσεις του ν.4254 για να λάβω το κοινωνικό μέρισμα, υπέβαλα αίτηση για το κοινωνικό μέρισμα αλλά δεν έχω λάβει ακόμα το βοήθημα. Δικαιούμαι να συμμετέχω στη Δράση; Για να είστε δικαιούχος της Δράσης θα πρέπει να έχετε υποβάλει οριστική αίτηση για το κοινωνικό μέρισμα και να έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή σας. 

6. Δεν θέλω να λάβω υπηρεσίες Υποστήριξης – Συμβουλευτικής ενημέρωσης σε χρήση ΤΠΕ. Μπορώ να αξιοποιήσω τα 60 ευρώ της επιδότησης στις άλλες 2 παρεχόμενες παροχές (εξοπλισμός, διαδικτυακή σύνδεση); 
Όχι, εφόσον δεν επιθυμείτε τις προαιρετικές υπηρεσίες Υποστήριξης – Συμβουλευτικής ενημέρωσης σε χρήση ΤΠΕ, το ποσό της σχετικής επιδότησης δεν μπορεί να προστεθεί στο ποσό της επιδότησής σας για αγορά laptop/netbook/tablet ή απόκτηση διαδικτυακής σύνδεσης. 

7. Μπορώ να αποκτήσω παροχή ακριβότερη από το επιχορηγούμενο ποσό για αυτήν την κατηγορία παροχής; Ναι, μπορείτε συμπληρώνοντας μόνος/η σας τη διαφορά κόστους. 

8. Επέλεξα παροχή φθηνότερη από το μέγιστο επιχορηγούμενο ποσό για τη συγκεκριμένη κατηγορία παροχής. Μπορώ να μεταφέρω τη διαφορά για την απόκτηση άλλης κατηγορίας παροχής; Όχι, η διαφορά τιμής δεν δύναται να μεταφερθεί σε άλλη κατηγορία παροχής, ούτε να εξαργυρωθεί με μετρητά. 

9. Θα επιβαρυνθώ με τα έξοδα απόκτησης του απαραίτητου εξοπλισμού σύνδεσης στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο; 
Όχι, ο απαραίτητος εξοπλισμός σύνδεσης στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο (π.χ. modem για σύνδεση σε adsl/vdsl, usb stick για σύνδεση στο 3G/4G δίκτυο, δορυφορικό πιάτο για σύνδεση στο δορυφορικό δίκτυο), όπου απαιτείται, βαραίνει στο σύνολό του, αποκλειστικά τον Πάροχο/Προμηθευτή και παρέχεται δωρεάν στον ωφελούμενο. 

10. Είμαι δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου. Μπορώ να κάνω συμβόλαιο ευρυζωνικής σύνδεσης στην Αθήνα; 
Όχι, δεν μπορείτε να αποκτήσετε ευρυζωνική σύνδεση σε περιοχή διαφορετική της Περιφέρειάς σας. 

11. Μπορώ να ασκήσω το δικαίωμά μου της επιδότησης σε κατάστημα περιοχής που δεν ανήκει στις 8 επιλέξιμες Περιφέρειες Σύγκλισης; 
Ναι, μπορείτε να εξαργυρώσετε το ηλεκτρονικό σας κουπόνι σε οποιοδήποτε κατάστημα συμμετέχει στη δράση. 

12. Μπορώ να μεταβιβάσω το δικαίωμα της επιδότησης σε συγγενικό πρόσωπο; 
Όχι, το δικαίωμα της επιδότησης είναι αυστηρά προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται. 

13. Μπορώ αντί για 1 tablet να αγοράσω 2 tablets αξιοποιώντας την επιδότηση; 
Όχι, κάθε δικαιούχος μπορεί να αποκτήσει μία και μόνο συσκευή, αξιοποιώντας τη σχετική επιδότηση. 

14. Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία που επιτρέπεται να ασκήσω το δικαίωμα της επιδότησης; Ως καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 30/06/2015. 

15. Οι παροχές που απέκτησα μέσω της Δράσης δεν καλύπτουν πλέον τις ανάγκες μου. Μπορώ να τις διακόψω/μεταπωλήσω; 
Ο ωφελούμενος υποχρεούται: α) Να διατηρήσει την τηλεπικοινωνιακή σύνδεση που προμηθεύτηκε μέσω της Δράσης μέχρι 31/10/2015. β) Να διατηρήσει τον εξοπλισμό που προμηθεύτηκε μέσω της Δράσης μέχρι 31/12/2015. 

Πάροχοι/Προμηθευτές 
1. Είμαι πιστοποιημένος πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με δυνατότητα σύναψης τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου. Ποιες παροχές μπορώ να διαθέσω μέσω της δράσης; Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων/Προμηθευτών του ΤΕΕ παρέχοντας: το σύνολο των παροχών της δράσης, εάν διαθέτουν νόμιμα αδειοδοτημένους χώρους πώλησης ηλεκτρονικών ειδών και υπηρεσιών (καταστήματα), στους οποίους είναι δυνατή η φυσική προσέλευση των ωφελούμενων της δράσης. ή εναλλακτικά μόνο τηλεπικοινωνιακά συμβόλαια διαδικτυακής σύνδεσης, μέσω της συνεργασίας τους, στο πλαίσιο της δράσης, με Παρόχους/Προμηθευτές, οι οποίοι επίσης θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Παρόχων/Προμηθευτών διαθέτοντας τις υπόλοιπες δύο παροχές της δράσης. 

 2. Με ποιον τρόπο θα υποβάλλω τα δικαιολογητικά μου για τη συμμετοχή στη δράση ως Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος ή ως Εμπορική Επιχείρηση Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού; Τα δικαιολογητικά εγγραφής των Παρόχων/Προμηθευτών στο Μητρώο υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής. Όλα τα ηλεκτρονικά έγγραφα θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf και εφόσον τα έγγραφα, για κάποια κατηγορία εκ των παραπάνω δικαιολογητικών, είναι περισσότερα από ένα, θα μεταφορτώνονται σε συμπιεσμένη μορφή (zip). Τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να τεκμηριώνουν τα στοιχεία που ο ενδιαφερόμενος Πάροχος/Προμηθευτής έχει συμπληρώσει στην αίτηση συμμετοχής του. Ο Πάροχος/Προμηθευτής υποχρεούται να αποστείλει όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρωτότυπα ή νομίμως θεωρημένα στη διεύθυνση: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Γραφείο Υποδοχής Voucher, Νίκης 4, TK 105 36, Αθήνα, 1ος όροφος, το αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της αίτησης και ένταξής του στο Μητρώο. Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα πρέπει να φέρει αυτοκόλλητη ετικέτα της δράσης, η οποία είναι διαθέσιμη προς εκτύπωση στην ιστοσελίδα της δράσης. 

3. Πώς θα ενημερωθώ για την έκβαση της αίτησης εγγραφής μου στο Μητρώο Παρόχων/Προμηθευτών; Η έγκριση (ή απόρριψη) της αίτησης εγγραφής του ενδιαφερόμενου Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου ή της Εμπορικής Επιχείρησης Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού στο Μητρώο Παρόχων/Προμηθευτών γίνεται από το ΤΕΕ ηλεκτρονικά, μέσω του Υποσυστήματος του Μητρώου Παρόχων/Προμηθευτών του ΠΣ της δράσης. Το ΤΕΕ ενημερώνει τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους ή τις Εμπορικές Επιχειρήσεις Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού για την έγκριση (ή την απόρριψη) της αίτησης εγγραφής τους και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), ενώ σε περίπτωση απόρριψης σημειώνεται και ο λόγος αυτής. Το ΤΕΕ δεν έχει υποχρέωση να ενημερώνει εγγράφως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τους ενδιαφερόμενους. 

4. Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εγγραφής μου στο Μητρώο Παρόχων/Προμηθευτών; Οι ενδιαφερόμενοι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι ή οι Εμπορικές Επιχειρήσεις Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων επί του αποτελέσματος της εξέτασης των αιτήσεων εγγραφής και των συνοδευτικών δικαιολογητικών,εντός τριών (3) ημερών από την ανακοίνωση του σχετικού αποτελέσματος από το ΤΕΕ μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με απαντητικό email σε αυτήν. Το ΤΕΕ διαχειρίζεται την ένσταση και αποστέλλει και πάλι ηλεκτρονικά την απάντησή του εντός 10 ημερών από την παραλαβή της ένστασης. 

5. Με πόσες ενεργές προσφορές μπορώ να συμμετέχω στη Δράση; Κάθε Πάροχος/Προμηθευτής που επιθυμεί να συμμετέχει στη Δράση πρέπει να έχει δημοσιευμένα: α. Τουλάχιστον ένα (1) και το πολύ μέχρι δεκαπέντε (15) προϊόντα εξοπλισμού ΤΠΕ β. Τουλάχιστον ένα (1) και το πολύ μέχρι δεκαπέντε (15) προϊόντα σύνδεσης στο διαδίκτυο γ. Τουλάχιστον ένα (1) και το πολύ μέχρι πέντε (5) προϊόντα Συμβουλευτικής Υποστήριξης/Ενημέρωσης 

6. Μπορώ να τροποποιώ τις προσφορές με τις οποίες συμμετέχω στη Δράση; Καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής της δράσης τα προσφερόμενα από τους Παρόχους/Προμηθευτές προϊόντα μπορούν να τροποποιούνται, εντός όμως των ορίων του ελάχιστου και μέγιστου επιτρεπόμενου πλήθους ανά κατηγορία παροχής. 

7. Αν εξαντληθεί το απόθεμα που διαθέτω από ένα παρεχόμενο προϊόν τι πρέπει να κάνω; Θα πρέπει να αποσύρετε τη σχετική προσφορά από το πληροφοριακό σύστημα της Δράσης και από το δικτυακό τόπο του καταστήματός σας. 

8. Διαθέτω προσφορά ευρυζωνικής σύνδεσης αξίας 7 ευρώ μηνιαίως . Ποιο είναι το ποσό που θα λάβω από το πρόγραμμα ? Το ποσό που θα λάβετε από το πρόγραμμα θα είναι 7 ευρώ μηνιαίως. 

9. Διαθέτω προσφορά ευρυζωνικής σύνδεσης αξίας 15 ευρώ μηνιαίως. Ποιο είναι το ποσό που θα λάβω από το πρόγραμμα ? Το ποσό που θα λάβετε από το πρόγραμμα θα είναι 12 ευρώ μηνιαίως, διότι αυτό είναι το μέγιστο προβλεπόμενο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ευρυζωνικής σύνδεσης. 

10. Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία που επιτρέπεται να ασκήσει το δικαίωμα της επιδότησης ένας δικαιούχος; Ως καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 30/06/2015. 

11. Διαθέτω franchisee κατάστημα. Υποχρεούμαι να τιμολογήσω εγώ τον παρεχόμενο εξοπλισμό και τις παρεχόμενες Υπηρεσίες Υποστήριξης/Ενημέρωσης σε ΤΠΕ ή μπορεί να το κάνει και το Κεντρικό Κατάστημα; Η τιμολόγηση θα πρέπει να γίνει από εσάς ως franchisee κατάστημα.

www.dikaiologitika.gr
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

γράψτε μας...

web online camera

Γνωρίστε τον Αμιρά με αυτό το βίντεο

Ένα υπέροχο video με τις μοναδικές παραλίες της Κρήτης

Η φωτογραφία της βδομαδας!

Η φωτογραφία της βδομαδας!