ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014

Πώς μπορείς να πάρεις κι εσύ δωρεάν laptop, tablet ή ίντερνετ


Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε χθες σύμφωνα με τα dikaiologitika.gr όλη η απόφαση για το πρόγραμμαΨηφιακή Αλληλεγγύη που θα δώσει δωρεάν laptop, tablet και internet σε χιλιάδες δικαιούχους που έλαβαν το Κοινωνικό Μέρισμα.

Ειδικότερα το πρόγραμμα Ψηφιακή Αλληλεγγύη αφορά στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και εξοπλισμού στους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος που κατοικούν στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης.

Το πρόγραμμα θα δίνει την δυνατότητα σε όσους απο τις οκτώ Περιφέρειες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, πήραν το κοινωνικό μέρισμα να πάρουν εντελώς δωρεάν laptop ή tablet και ;internet για 12 μήνες. Οι δικαιούχοι σύμφωνα με την κατανομή που προβλεπει η απόφαση θα ανέρχονται σε 289.237.


Οι Περιφέρειες που συμμετέχουν και οι κάτοικοι τους δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος θα ωφεληθούν απο την Ψηφιακή Αλληλεγγύη είναι:

1.Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 47.506 δικαιούχοι

2 Θεσσαλία 52.477 δικαιούχοι

3 Ήπειρος 22.588 δικαιούχοι

4 Δυτική Ελλάδα 57.702 δικαιούχοι

5 Ιόνια νησιά 13.220 δικαιούχοι

6 Πελοπόννησος 40.464 δικαιούχοι

7 Βόρειο Αιγαίο 14.753 δικαιούχοι

8 Κρήτη 40.527 δικαιούχοι

Πιο συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να:

Αποκτήσουν ή να διατηρήσουν διαδικτυακή σύνδεση μέχρι την 31/10/2015 με την παροχή συνδρομής για ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο (σταθερή ή κινητή (mobile) ή δορυφορική).

Αποκτήσουν τον απαιτούμενο βασικό εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο, δηλαδή ηλεκτρονικό υπολο γιστή τύπου tablet ή φορητό υπολογιστή τύπου netbook ή laptop.

Υποστηριχθούν και ενημερωθούν κατ' οίκον σε βασικά στοιχεία χρήσης ΤΠΕ (προαιρετικά).

Οι παραπάνω παροχές αποτελούν τα πακέτα κατη γορίες επιχορήγησης στο πλαίσιο της δράσης.

Φορείς της Δράσης Φορέας Πρότασης της Δράσης είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) και Φορείς Υλοποίησης το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), η Γ.Γ.Τ.Τ. και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τε χνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.).

Ωφελούμενοι Ωφελούμενοι της Δράσης είναι οι δικαιούχοι πολίτες του κοινωνικού μερίσματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που κατοικούν στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης βάσει των στοιχείων τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «TAXISNET» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).

Προϋπολογισμός δράσης και ποσό ενίσχυσης Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 100.000.000 Ευρώ σε δημόσια δαπάνη και θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης για κάθε ωφελούμενο, ανά πακέτο κατηγορία, είναι: Ευρυζωνική Διαδικτυακή σύνδεση (σταθερή ή κινητή (mobile) ή δορυφορική), μέχρι 12 Ευρώ το μήνα και μέχρι 31/10/2015. Βασικό εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο (tablet/ netbook/laptop), μέχρι 230 Ευρώ Υπηρεσίες υποστήριξης συμβουλευτικής ενημέρω σης σε χρήση ΤΠΕ κατ' οίκον μέχρι 60 Ευρώ Άρθρο 5 Τρόπος άντλησης στοιχείων ωφελουμένων

Τα στοιχεία των ωφελουμένων θα αντληθούν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

ΟΛΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ.
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

γράψτε μας...

web online camera

Γνωρίστε τον Αμιρά με αυτό το βίντεο

Ένα υπέροχο video με τις μοναδικές παραλίες της Κρήτης

Η φωτογραφία της βδομαδας!

Η φωτογραφία της βδομαδας!