ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δ. Βιάννου


Ο ∆ήµος Βιάννου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο το µήνα, συνολικού αριθµού δέκα (10) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου

Βιάννου (Δ/νση: Άνω Βιάννος, τηλ.: 28953 40141) και αρμόδιος για την παραλαβή

είναι η κ. Καμπιτάκη Μαρίνα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε

προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της στο χώρο

ανακοινώσεων του Δήμου, δηλαδή από 14-06-2017 έως και 19-06-2017.
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

γράψτε μας...

web online camera

Γνωρίστε τον Αμιρά με αυτό το βίντεο

Ένα υπέροχο video με τις μοναδικές παραλίες της Κρήτης

Η φωτογραφία της βδομαδας!

Η φωτογραφία της βδομαδας!