ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Παρασκευή 12 Απριλίου 2013

Στις 24 Απριλίου ο ΟΑΕΔ σου βρίσκει δουλειά!

Τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει σε ανέργους θέλει να προβάλλει ο ΟΑΕΔ και για το λόγο αυτό υλοποιεί «εργαστήρι ενημέρωσης» το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 24 Απριλίου. 
Όσοι άνεργοι θέλουν θα συμμετέχουν, θα πρέπει να παραλάβουν παραπεμπτικό σημείωμα από τον «εργασιακό σύμβουλο» της υπηρεσίας του ΟΑΕΔ στην οποία είναι εγγεγραμμένοι. Χώρος για όλους δεν θα υπάρχει και ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με το fpess.gr.
O ΟΑΕΔ ανακοινώνει ότι η συμμετοχή στη συγκεκριμένη δράση δεν επιφέρει διαγραφή της κάρτας ανεργίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μοσχάτο και θα έχει διάρκεια πέντε ωρών, ενώ αναμένονται ανάλογες δραστηριότητες σε όλη την Ελλάδα. Στο εργαστήρι, οι ενδιαφερόμενοι θα πάρουν μια πρώτη ιδέα για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή σε επόμενα προγράμματα συμβουλευτικής τα οποία θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον.

Ποιες είναι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ:
1. Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Διαχείρισης Καριέρας
Βασικός σκοπός της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Διαχείρισης καριέρας είναι να βοηθηθεί ο άνεργος να αποφασίσει το είδος του επαγγέλματος που μπορεί να ασκήσει με βάση το επαγγελματικό του προφίλ, τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας και τις προοπτικές της αγοράς εργασίας.
- Σε ποιους απευθύνεται
 Σε άτομα που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας χωρίς σαφή επαγγελματικό στόχο
 Ή σε άτομα που καλούνται να αλλάξουν το επάγγελμα που ασκούσαν στο παρελθόν
 
- Αριθμός Συμμετεχόντων 
Για την ένταξη ενδιαφερομένων σε ομάδα συμβουλευτικής, απαιτείται η κατάρτιση Ατομικού Σχεδίου Δράσης σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο.
Ο αριθμός των μελών μιας ομάδας συμβουλευτικής κυμαίνεται μεταξύ των 8 και 12 ατόμων.
- Διάρκεια ομάδας συμβουλευτικής 
Η διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας σε μια ομάδα ανέργων κυμαίνεται αυστηρά μεταξύ των επτά (7) και οκτώ (8) ημερών.
- Οφέλη συμμετοχής
Τα οφέλη από τη συμμετοχή του ανέργου σε ομάδα Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι (σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο ΟΑΕΔ στην ιστοσελίδα του):
 •  διερεύνηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων, αξιών, ενδιαφερόντων και προσωπικών χαρακτηριστικών,
 •  επαγγελματική ανάπτυξη και ωρίμανση,
 •  πληροφόρηση για ευκαιρίες εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, απασχόλησης,
 •  σύνθεση επαγγελματικού προφίλ (επαγγελματικών ενδιαφερόντων, αξιών, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και προσωπικών χαρακτηριστικών) σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της ζητούμενης θέσης εργασίας,
 •  λήψη επαγγελματικής απόφασης και δημιουργία επαγγελματικού σχεδίου με βήματα προετοιμασίας για την υλοποίηση της επαγγελματικής απόφασης.

2. Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας
Σκοπός της Συμβουλευτικής Αναζήτησης Εργασίας είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των μελών μιας ομάδας στο να αναζητήσουν και να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στο συντομότερο δυνατόν χρονικό διάστημα. Πρωταρχικός της στόχος είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων /δεξιοτήτων αναζήτησης, διεκδίκησης και διατήρησης μιας θέσης εργασίας.

- Σε ποιους απευθύνεται
Σε όλους τους ανέργους που βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας, έχουν σαφή επαγγελματικό στόχο και τα προσόντα τους ζητούνται από την αγορά εργασίας.
- Αριθμός Συμμετεχόντων 
Για την ένταξη ενδιαφερομένων σε ομάδα συμβουλευτικής, απαιτείται η κατάρτιση Ατομικού Σχεδίου Δράσης σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο. Ο αριθμός των μελών μιας ομάδας συμβουλευτικής κυμαίνεται μεταξύ των 8 και 12 ατόμων.
- Διάρκεια ομάδας συμβουλευτικής 
Η διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας σε μια ομάδα ανέργων κυμαίνεται μεταξύ των επτά (7) και οκτώ (8) ημερών.
 
- Μεθοδολογία – Εργαλεία
Η Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας υλοποιείται μέσα από μια σειρά ολοκληρωμένων και οργανωμένων διαδικασιών αναζήτησης θέσεων εργασίας, με βιωματικό τρόπο, όπου ο άνεργος ακολουθεί ένα δομημένο πρόγραμμα «πλήρους απασχόλησης». Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από εξειδικευμένους συμβούλους στις Δομές του ΟΑΕΔ σε ομαδικό επίπεδο.

- Οφέλη συμμετοχής
 • Γνώση κανόνων και διαδικασιών αγοράς εργασίας
 • Εντοπισμός αποτελεσματικών τρόπων αναζήτησης εργασίας
 • Δημιουργία δικτύου επαφών-γνωριμιών για αναζήτηση θέσης εργασίας
 • Αποτύπωση του επαγγελματικού προφίλ
 • Σύνταξη αποτελεσματικού βιογραφικού σημειώματος σε άμεση σχέση με τον επαγγελματικό στόχο
 • Σύνταξη συνοδευτικής επιστολής
 • Κατάλληλη προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής με εργοδότη
 • Εντοπισμός στοχευόμενων θέσεων εργασίας
Αποτελεσματική οργάνωση της στρατηγικής προσέγγισης της αγοράς εργασίας.
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

γράψτε μας...

web online camera

Γνωρίστε τον Αμιρά με αυτό το βίντεο

Ένα υπέροχο video με τις μοναδικές παραλίες της Κρήτης

Η φωτογραφία της βδομαδας!

Η φωτογραφία της βδομαδας!