ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

Τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ που ισχύουν απο 1/1/2013

Τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2013 ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και παράλληλα γνωστοποίησε τους όρους για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μεσοσταθμική αύξηση των τιμολογίων στη χαμηλή τάση ανήλθε στο 3%, όμως στα παραδείγματα που δίνει η ίδια ανακοίνωση οι συνολικές αυξήσεις στα οικιακά τιμολόγια φτάνουν στο 9% καθώς απο το 2013 τα τιμολόγια επιβαρύνονται και με το κόστος εξαγοράς απο την ΔΕΗ των δικαιωμάτων εμπομπής CO2.

Για παράδειγμα οικία με μονοφασική παροχή και με τετραμηνιαία κατανάλωση 1.200 Kwh, απο 1/1/2013 θα πληρώνει συνολικά για την ΔΕΗ 194,04 ευρώ, αντί των 177,76 που πλήρωσε το 2012 (αύξηση 16,28 ευρώ - 9,15%).

Στο ίδιο παράδειγμα και για κατανάλωση 1.600 Kwh η αύξηση φτάνει στα 21,66 ευρώ (9,19%)  και για κατανάλωση 2.000 Kwh θα υπάρχει αύξηση 27,04 ευρώ (8,62%).

Για τις εμπορικές, βιομηχανικές και αγροτικές χρήσεις οι αυξήσεις κυμαίνονται από 10- 12%.

Είναι πιθανό στο πρώτο εξάμηνο του έτους να ακολουθήσουν και άλλες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ στο πλαίσιο της υποχρέωσης, οι χρεώσεις να αντανακλούν το κόστος παραγωγής και εν όψει της απελευθέρωσης των τιμολογίων από 1ης Ιουλίου.

Επίσης στις ανατιμήσεις που ανακοινώθηκαν θα πρέπει να προστεθεί η αύξηση του τέλους ΑΠΕ που κυμαίνεται επίσης στο 9% από 1ης του έτους.

Στον πίνακα που έδωσε στην δημοσιότητα το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι τιμές αφορούν σε τελικό λογαριασμό (ρεύμα + φόροι) για κατανάλωση 1.000 KWHΚοινωνικό Τιμολόγιο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται στο σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης, εφόσον:

1. Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου

2. Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου

3. Η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά τετράμηνο

4. Η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια βάση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου (1.500 kWh ή 1.700 kWh). Στα όρια κατανάλωσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις του νυχτερινού τιμολογίου.

Με το νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ Ι&ΙΙ) παρέχεται έκπτωση της τάξεως του 42% έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ που ισχύει από 01.01.13, η οποία πλέον θα αφορά το σύνολο της κατανάλωσης του δικαιούχου.

Δικαιούχοι Κοινωνικού Τιμολογίου

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ) Ι:

Άτομα με Χαμηλό Εισόδημα: Άτομα που έχουν ετήσιο συνολικό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000€ ανά τέκνο για τα πρώτα 2 τέκνα και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh ‐ 1.500 kWh.

Τρίτεκνοι: Άτομα με τρία τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500€ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh ‐ 1.700 kWh

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) ΙΙ:

Άνεργοι: Άτομα που είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000€ ανά τέκνο για τα πρώτα 2 τέκνα και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh ‐ 1.500 kWh. Στο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας

Άτομα με αναπηρία: Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500€ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh ‐ 1.700 kWh.

Άτομα που χρήζουν ενεργοβόρας μηχανικής υποστήριξης: Άτομα, των οποίων η ζωή εξαρτάται από τη χρήση ενεργοβόρων ιατρικών συσκευών ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη, των οποίων η ζωή εξαρτάται από τη χρήση ενεργοβόρων ιατρικών συσκευών και με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 30.000€ με τετραμηνιαία κατανάλωση έως και 2.000kWh. Σε περίπτωση υπέρβασης του προηγούμενου ορίου, χωρίς να απεντάσσονται από το ΚΟΤ, το υπόλοιπο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης πέραν των 2.000kWh δεν θα επιδοτείται μέσω ΚΟΤ.

Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος

Δείτε εδώ τα παραδείγματα που έδωσε στην δημοσιότητα το Υπουργείο
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

γράψτε μας...

web online camera

Γνωρίστε τον Αμιρά με αυτό το βίντεο

Ένα υπέροχο video με τις μοναδικές παραλίες της Κρήτης

Η φωτογραφία της βδομαδας!

Η φωτογραφία της βδομαδας!